O firmie

BM6 Sp. z o.o. została założona w kwietniu 2008 roku.

Nasz podstawowy profil działalności to roboty związane z budową i remontami obiektów mostowych i dróg. Jesteśmy również przygotowani do realizacji inwestycji w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą kierowniczą posiadającą niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie w realizacji inwestycji. Nasze usługi realizujemy kompleksowo, począwszy od projektu budowlanego oraz wykonawczego poprzez realizację i odbiór końcowy.

więcej