O firmie główna

BM6 Sp. z o.o. została założona w kwietniu 2008 roku.

Nasz podstawowy profil działalności to roboty związane z budową i remontami obiektów mostowych i dróg. Jesteśmy również przygotowani do realizacji inwestycji w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą kierowniczą posiadającą niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie w realizacji inwestycji. Nasze usługi realizujemy kompleksowo, począwszy od projektu budowlanego oraz wykonawczego poprzez realizację i odbiór końcowy.

25.05.2018    Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych

Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych

W związku z tym, że od dnia 25. maja 2018r. obowiązuje w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), BM6 Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Biskupińska 2, informuje:
Administratorem danych osobowych jest BM6 Spółka z. o. o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Biskupińska 2. Dane adresowe Administratora e-mail: biuro@bm6.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej zgodnie z w/w rozporządzeniem i wprowadzoną polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w BM6 Sp. z o.o.
W związku z powyższym przysługuje Państwu prawo do usunięcia swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych lub cofnięcia wyrażonych zgód.25.05.2018    Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych

Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych

W związku z tym, że od dnia 25. maja 2018r. obowiązuje w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), BM6 Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Biskupińska 2, informuje:
Administratorem danych osobowych jest BM6 Spółka z. o. o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Biskupińska 2. Dane adresowe Administratora e-mail: biuro@bm6.com.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej zgodnie z w/w rozporządzeniem i wprowadzoną polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w BM6 Sp. z o.o.
W związku z powyższym przysługuje Państwu prawo do usunięcia swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych lub cofnięcia wyrażonych zgód.