,,Przebudowa mostu na rzece Serafie nr JNI 01012765 w ciągu drogi powiatowej nr 2011K, w miejscowości Brzegi”

Zamawiający:  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu
Termin realizacji: sierpień 2009 – październik 2009

 

Zakres prac:
1.    Roboty rozbiórkowe istniejącego mostu i dróg dojazdowych, wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych;
2.    Roboty ziemne, wykonanie muru oporowego z koszy z siatki stalowej;
3.    Wykonanie chodnika z kostki betonowej;
4.    Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową ułożenie krawężników i ścieków,
5.    Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowj wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
6.    Wykonanie żelbetowej płyty nośnej, przyczółków, kap chodnikowych;
7.    Montaż barier sprężystych i balustrad.

powrót do realizacji