,,Remont podpór mostu drogowego w/c drogi gminnej Jurgów – Brzegi przez rzekę Białkę”

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
Termin realizacji: październik 2008 – marzec 2009

 

Zakres prac:
1.    Wykonanie płaszcza żelbetowego na podporach mostu;
2.    Umocnienie stożków nasypu;
3.    Zabezpieczenie z koszy siatkowo kamiennych.

powrót do realizacji