Odbudowa mostu przez rzekę Korzenną w miejscowości Buczyna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
Termin realizacji: grudzień 2011 – maj 2012

Zakres prac:
1.Rozbiórka istniejącego mostu,
2.Zabezpieczenie wykopów przy przyczółkach mostu
3.Wbicie pali żelbetowych
4.Roboty ziemne,
5.Wbudowanie belek Kujan,
6.Betonowanie płyty,
7.Wbudowanie łożysk elastomerowych,
8.Asfaltowe przekrycie przerwy dylatacyjnej obiektu mostowego
9.Montaż krawężników mostów kamiennych, bariero-poręczy, balustrad, barier niskich
10.Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
11.Przebudowa drogi na dojazdach do mostu,
12.Umocnienie koryta rzeki pod mostem

powrót do realizacji