Przebudowa DP nr 1636K Krościenko – Szczawnica – ul. Główna w miejscowości Szczawnica od km 3+280 do km 4+510

Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo– Mostowe S.A. w Nowym Targu
Termin realizacji: maj 2012 czerwiec 2012

 

Zakres prac:
1.Roboty rozbiórkowe
2.Roboty remontowe płyty
3.Izolacje nawierzchniowe
4.Kapa chodnikowa
5.urządzenia dylatacyjne
6.zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych
7.zabezpieczenia antykorozyjne powiezchni chodników SAFEGRIP

powrót do realizacji