Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku Topola – Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050” – most w m. Cudzynowice.

Zamawiający: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Kielce
Termin realizacji: grudzień 2012 styczeń 2013

 

Zakres prac:
1.Roboty rozbiórkowe
2.Roboty zbrojarskie
3.Demontaż poręczy mostowych
4.Wykonanie nawierzchnio – izolacji
5.Ułożenie ścieków skarpowych
6.Montaż dyalatacji bitumicznej
7.Montaż krawężników kamiennych
8.Montaż barieroporęczy
9.Formowanie brzegów rzeki
10.Prace wykończeniowe

powrót do realizacji