Przebudowa odcinka ulicy w rejonie skrzyżowania ul. Harenda – Króle wraz z odwodnieniem

Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu
Termin realizacji: wrzesień 2011- październik 2011

 

Zakres prac:
1. Roboty przygotowawcze w tym roboty ziemne przy fundamentach;
2. Osadzenie kotew talerzowych;
3. Rozbiórka kap chodnikowych i poręczy stalowych;
4. Wymiana dylatacji bitumicznych;
5. Izolacja z papy zgrzewalnej – układana na powierzchniach betonowych;
6. Montaż barieroporęczy mostowej;
7. Montaż desek gzymsowcyh z polimerobetonu;
8. Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową ułożenie krawężników i ścieków.

powrót do realizacji