Remont wiaduktu drogowego w/c drogi krajowej nr 47 Rabka – Zakopane w km 1+270 jezdnia lewa w m. Chabówka

Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu
Termin realizacji: lipiec 2011 – listopad 2011

 

Zakres prac:
1. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych podpór i przęseł;
2. Naprawy powierzchniowe, ubytków betonu w gzymsach lub kapach żelbetowych;
3. Likwidacja rys i pęknięć betonu;
4. Konserwacja łożysk;
5. Wymiana rur, rynien, koryt z tworzyw sztucznych, elementów barier stalowych
6. Remont izolacjo-nawierzchni na chodnikach.

powrót do realizacji