Rozbiórka i budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w km 44+562 w miejscowości Pszczyna

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Termin realizacji: sierpień 2012 – grudzień 2012

 

Zakres prac:
1.Przygotowanie terenu pod budowę
2.Roboty rozbiórkowe
3.Roboty zbrojarskie
4.Montaż kontrukcji stalowej
5.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
6.Izolacje i nawierzchnie
7.Betonowanie
8.Montaż dyalatacji modułowej
9.Montaż łożysk elastomerowych
10.Instalacja odwadniająca
11.Roboty wykończeniowe
12.Elementy zabezpieczajace
13.Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

powrót do realizacji