Wykonanie nawierzchnio-izolacji na chodnikach obiektów mostowych w ciągu DW 957 w m.Białka i DW956 w m. Budzów

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
Termin realizacji: listopad 2011

 

Zakres prac:
1. Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie starej nawierzchnio-izolacji z chodnika i gzymsów;
2. Przygotowanie poziomych powierzchni pod nawierzchnio-izolację. Ręczne oczyszczanie powierzchni;
3. Usunięcie lokalnych nierówności i zagłębień na powierzchni betonu poprzez wyrównanie zaprawami PCC;
4. Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami;
5. Wymiana blach zakrywających dylatacje na gzymsie.

powrót do realizacji