Wykonanie robót remontowo – budowlanych i konserwacyjnych obiektów inżynierskich na DK w 2011 r. Rejon Wadowice

Zamawiający:  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu
Termin realizacji: wrzesień 2011  –  październik 2011

 

Zakres prac:
1.   Most na potoku Nawieśnica w ciągu dk nr 28 w km 21+071
2.    Przepust w ciągu dk nr 28 km 16+717
3.    Przepust w ciągu dk nr 28 w km 20+060
4.    Przepust w ciągu dk nr 28 w km 20+574
5.    Przepust w ciągu dk nr 28 w km 40+540
6.    Przepust w ciągu dk nr 52 w km 57+938
7.    Wiadukt nad PKP w Skawinie dk nr 44 w km 104+970
8.    Most w ciągu dk 52 w km 62+178 na potoku Socha
9.    Przepust w ciągu dk nr 52 w km 33+815


1.    Wymiana dylatacji bitumicznych;
2.    Antykorozyjne zabezpieczenie balustrad stalowych farbami z żywic syntetycznych;
3.    Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnię betonu gzymsów;
4.    Wymiana elementów barier stalowych;
5.    Wykonanie żelbetowej kapy chodnikowej;
6.    Rozbiórka żelbetowej kapy chodnikowej;
7.    Remont ściany przepustu ramowego.

powrót do realizacji