Usługi

– budowa obiektów  mostowych
– remonty obiektów mostowych
– zabezpieczenia antykorozyjne betonu i stali
– iniekcje ciśnieniowe rys
– wykonanie nawierzchni cienkowarstwowych  na bazie żywic i bitumu modyfikowanego
– wykonanie i montaż dylatacji